Gizlilik Politikası

RICHMOND, web sitesini ziyaret eden sizlerin, paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik İlkeleri” sizlerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde RICHMOND tarafından işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve RICHMOND tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. RICHMOND tarafından sunulan hizmet kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

GİZLİLİK İLKESİNİN KAPSAMI

Sunulan hizmetin bir parçası olarak RICHMOND, hizmet alan sizlere ilişkin kişisel bilgileri işbu “Gizlilik İlkeleri” kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu “Gizlilik İlkeleri”, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalardan RICHMOND sorumlu değildir. İşbu “Gizlilik İlkeleri” RICHMOND’ın kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait web siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca RICHMOND web sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya RICHMOND’ın sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden RICHMOND sorumlu değildir.

KİŞİSEL VERİ VE VERİ İŞLEME NEDİR?

 “Gizlilik İlkeleri” çerçevesinde, gerçek kişilerin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan, şifre numarasına göre ya da psikolojik, fiziksel, ekonomik, kültürel veya sosyal benliğini ifade eden bir veya birden fazla unsura, aidiyeti aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak teşhis edilebilmesine yarayan her türlü ad-soyad veya unvan, kimlik/vergi numarası/Mersis numarası, yaş, cinsiyet, meslek/ticari faaliyet, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi veya siyasi bilgilerinin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel verilerin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi “Kişisel Veri”dir ve işbu “Gizlilik İlkeleri”nin konusunu oluşturur.

Kişisel Veri’lerin işlenmesiyle; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

RICHMOND tarafından, Web Sitesi’nde verilen Hizmetler kapsamında bazı kişisel bilgileriniz toplanmaktadır. Bu kişisel bilgiler şunları içerebilir: ad-soyad, iletişim bilgileriniz, rezervasyonunuzla doğrudan ilgili gerekli bilgiler, Otel’de konaklamanız ve ziyaretiniz ile ilgili bilgiler, Ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler, uyruğunuz,  pasaport veya T.C. Kimlik numaranız, ödeme bilgileriniz, sizinle birlikte konaklama yapan kişilerin bilgileri, pazarlama ve iletişim tercihlerinize ilişkin kayıtlar, Web Site’mizi ziyaret ettiğinizde IP adresiniz, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler, özellikler ile coğrafi bilgileri ve bize vermeyi açıkça ve yazılı olarak tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer her tür bilgiye tarafımızdan erişilebilir ve bu bilgiler kaydedilebilir. 

Sitemiz, diğer pek çok web sitesi gibi "Çerezler" veya "Diğer Teknolojileri" (Google, Apple veya benzer teknolojiler tarafından atanan e-postalar, JavaScript, aygıt kimlikleri ile bağlantılı olan "piksel etiketleri", "web işaretçileri", "boş GIF'ler") kullanabilir ve RICHMOND, yukarıda anılan kişisel bilgilerden bazılarını  teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Söz konusu bilgileri rezervasyonlarınız veya taleplerinizi işleme koymak, dil seçiminizi ve diğer tercihlerinizi hatırlamak, çevrimiçi işlemler için güvenli ve güvenilir bir hizmet sağlamak, biz ve başkaları için ilgi alanlarınıza özel çevrimiçi ve mobil reklam, ileti ve içerik sunmak, analiz için reklamlar, web sitesi veya uygulama içeriğine verdiğiniz tepkiyi ve aynı reklamı size kaç kere gönderdiğimizi takip etmek, Sitenin hızlı ve verimli biçimde çalışmaya devam etmesini sağlayabilmemiz için Siteyi kaç kişinin, ne şekilde kullandığını ölçmek  için kullanırız. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde ana bellekte (bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda) saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır ve bizim ve üçüncü tarafların, ziyaret alışkanlıklarınızın analiz edilmesi dahil olmak üzere Siteye yaptığınız ziyaretler hakkında bilgi edinmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi’ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi’ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.

RICHMOND ve üçüncü taraflar, ilginizi çekebilecek reklamlar ve kişiye özel içerikler sunmak amacıyla satıcılar tarafından sağlanan ilgi alanı esaslı reklamlara yer verir. Üçüncü tarafların bu hizmetleri gerçekleştirmek üzere Çerezler ve Diğer Teknolojileri kullanmaları durumunda, RICHMOND bu teknolojinin veya ortaya çıkan bilgilerin çevrimiçi, mobil veya e-posta reklamlara yönelik olarak kullanımını denetlemez ve bu tür üçüncü tarafların eylemleri veya politikalarından sorumlu değildir. Reklamlar, e-postalar ve diğer mesajlar, çevrimiçi veya mobil davranışlarınıza (RICHMOND veya RICHMOND dışı sitelerdeki), arama etkinliğinize, coğrafi konumunuza veya RICHMOND tarafından toplanan veya üçüncü taraflarca elde edilen diğer bilgilere dayanarak RICHMOND veya hizmet sağlayıcıları tarafından size sunulabilir. Örneğin, Siteye bir otel odası rezervasyonu yaptırmak için gelirseniz, daha sonra başka bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bizim reklamımızı görebilirsiniz. Bu reklamlar bizim sitelerimizde, üçüncü tarafların web sitelerinde veya mobil platformlarda karşınıza çıkabilir. Siteye, başka sitelere, RICHMOND uygulamalarına ve üçüncü tarafların uygulamalarına yönelik ziyaretlerinize ve buralardaki etkinliklerinize dayalı olarak, Site, başka web siteleri veya tesislerde ya da cep telefonunuz üzerinden üçüncü tarafların reklamlarını da görebilirsiniz. Satıcılarımızdan bazıları ve RICHMOND, reklamlarının size ulaşmasına yardımcı olmak adına sahip olduğu ve üçüncü tarafların sahip olduğu birleştirilmiş veya anonim kişisel bilgileri, demografik verileri ve çıkarım yapılan diğer ticari ilgileri kullanabilir.

Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Herhangi bir zamanda cihazınızdan Çerezleri kaldırmak veya engellemek isterseniz, tarayıcınızın ayarlarını güncelleyebilirsiniz (Çerezlerin nasıl silineceğini veya engelleneceğini öğrenmek için tarayıcınızın "yardım" menüsüne başvurun). RICHMOND, tarayıcı ayarlarınızdan sorumlu değildir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?

Kişisel bilgileriniz, RICHMOND’dan talep ettiğiniz hizmetin tarafınıza en iyi şekilde sağlanması, RICHMOND hizmetleri ile ilgili talep ve beklentilerinizi gerçekleştirmek ve kişisel hale getirmek, oda içinde ve tesislerimiz genelinde size beklediğiniz düzeyde konukseverlik sunmak, RICHMOND programını yönetmek, doğrudan pazarlama ve satış promosyonlarını yürütmek vb. amaçlarla işlenmektedir. Kişisel bilgileriniz, ayrıca, RICHMOND’ın hizmetlerini geliştirmek, size yüksek seviyede hizmet sunmak, sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin ilginizi çekmesini sağlamak, kalitesini arttırmak, gerektiği durumlarda ödemelerinizi gerçekleştirmek, bilgilerinizi güncellemek ve hesabınızı yönetmek ve sürdürmek  ve üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.  Demografik bilgiler ise, sitemizin, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre yönlendirilmesi ve segmente edilmesi için kullanılmaktadır.

Ayrıca kişisel bilgiler, tarafınızdan da onaylanmış olmak ve her zaman onayın geri çekilmesi imkanı da sağlanmış olmak koşuluyla, size bültenler, tanıtım, reklam veya teklifler göndermek, kampanyalar ve özel fırsatlar ile ilgili bilgilendirmek ve diğer pazarlama iletişimleri için de kullanılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?

İşbu “Gizlilik İlkeleri”nde belirtilen ve RICHMOND tarafından elde edilen kişisel verilerin  bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olmak üzere reklam verenlerle paylaşılabilir. Bu kapsamda herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili bir takım analizler yapmak, bilgileri anonimleştirerek istatistiksel çalışmalar gerçekleştirmek ve segmentasyon amacıyla kullanılır.

RICHMOND, Web sitesi barındırma, veri analizi, haber bülteni hizmetleri, içeren hizmetler sağlayan üçüncü şahıslarla birlikte çalışabilir. Hizmet’in sağlanmasıyla bağlantılı olarak elde edilmiş olan Kişisel Veri’leri bu üçüncü şahısların gerekli hizmetleri sağlamalarını mümkün kılmak amacıyla servis sağlayıcılarla  paylaşabilir.

RICHMOND, aşağıdaki sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla da Kişisel Veri’lerinizi ifşa edebilir: (i) yasal sebeplerle; (ii) yasal işlemlere ve hükümet taleplerine uymak amacıyla; (iii) Hizmet Şartlarını yürütmek amacıyla; (iv) faaliyetlerini korumak amacıyla; (v) RICHMOND’ın, sizin ya da üçüncü kişilerin haklarını, gizliliğini, güvenliğini ya da mallarını korumak amacıyla; makul tedbirleri gerçekleştirmek ya da karşılaşılabilecek zararları sınırlamayı mümkün kılmak amacıyla.

Kullanıcılar’ın web sitesinde paylaştıkları tüm bilgilere sadece kendileri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kendileri değiştirebilmektedir. RICHMOND dışında herhangi bir üçüncü kişinin, sizin onayınız bulunmaksızın bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Web sitemizde bir işlem yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için zorunlu olarak gerekli üçüncü kişilere (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir. Bu tür bilgiler RICHMOND nezdinde işlenmez, saklanmaz. Ancak söz konusu işlem ile ilgili olarak kredi kartı ve/veya banka hesap bilgilerini içermeksizin mevcut özet işlem bilgisi RICHMOND tarafından işlenebilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin istemlerinizi, yazılı olarak RICHMOND’a iletmeniz halinde RICHMOND istemin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu çerçevede kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, (vi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bunun dışında RICHMOND tarafından sunulan Hizmet’e ilişkin herhangi bir ticari elektronik ileti almak istememeniz halinde de buna ilişkin ret hakkınızı da info.international@richmondint.com.tr adresine yapacağınız bildirim ile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE SAKLANIR?

RICHMOND, ilgili mevzuat icabı daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde Kişisel Veri’lerinizi, işbu “Gizlilik İlkeleri”nde özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca saklayacaktır.

VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

RICHMOND, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamak, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale, hukuka aykırı kullanıma ya da değişikliğe uğramaması ve kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

BİLGİ GÜNCELLEME KONUSUNDA SORU YA DA ÖNERİ

RICHMOND web sitesi üzerinden iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel bilgiler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereği veya meşru ticari amaçlar ile saklamasının gerekmediği bilginin silinmesini talep edebilirsiniz.

  

RICHMOND, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik İlkeleri’nin içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik İlkeleri RICHMOND web sitesinde ilan edilecektir. Bu nedenle Gizlilik İlkeleri’ni periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz. RICHMOND’ın değişiklik yaptığı Gizlilik İlkeleri hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Web Sitesi’nin değişiklik yapıldıktan sonra da kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin tarafınızdan kabul edilmiş olduğu anlamına gelecektir.

 

İletişim bilgileri:

info.international@richmondint.com.tr
Değirmen Yolu Cad. Asia Ofispark No:28 A-Blok K.1 Ataşehir-İstanbul

 

Geçerlilik Tarihi:

Son Güncelleme Tarihi: 22.06.2017

Teşekkürler!
Kaydınız alınmıştır. Tarafınıza en kısa sürede dönüş sağlanacaktır.
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.